Nieśmiertelny Tuwim

Mimo, że od śmierci Juliana Tuwima minęły 64 lata a sytuacja geopolityczna w Państwie oraz poza granicami uległa znaczącej poprawie autor nie przestaje szokować. Tekst „do prostego człowieka” jest pacyfistycznym manifestem, który ma na celu ukazanie niebezpieczeństwa wynikającego z manipulacji różnych grup interesów dążących do militarnej mobilizacji społeczeństwa. Treść przybliża nam prawdziwe powody i następstwa wszczynania konfliktów zbrojnych, które w rzeczywistości nigdy nie zostają przedstawione. Każda tego typu operacja uzasadniona zostaje szlachetnymi pobudkami lub ideologią po to aby nadać jej jakiś cel, misje, które powinny stać się źródłem naszej motywacji i identyfikacji z celem. Autor zwraca uwagę m.in na rolę autorytetu wynikającego z pełnionej funkcji kościelnej, profity wynikające z przynależności do wyższej klasy społecznej, jak również na szczególną narrację która ma uświadamiać potrzebę działania. Ukazane zostało także niemoralne wykorzystanie symboli patriotycznych oraz historii za pośrednictwem, których wywołane zostają określone emocje. Uniwersalna treść przekazana w sposób bezpośredni i kontrowersyjny została wykorzystana w muzyce.

Na krążku zespołu Akurat pojawiła się muzyczna aranżacja tekstu Do prostego człowieka.

Następnie po utwór ten sięgnął Buldog w 2011 roku podczas przystanku Woodstock.

Utwór w 2014 roku zagościł w programie rozrywkowym The Voice of Poland za pośrednictwem Justyny Panfilewicz.

Interpretacji dzieła dokonał również Marcin Czarnik w 2015 roku podczas 36 Przeglądu Piosenki Aktorskiej.